'Fast Food Fatwa's' - Zelden gelegde verbanden rond Islam, moderniteit en geweld door kersvers woordvoerder van Kif Kif Jonas Slaats

Met Fast Food Fatwa's brengt kersvers woordvoerder van Kif Kif Jonas Slaats een boek over salafi’s en petro-islam, over offerfeesten en boerka’s, over soefi’s en politieke mystiek, over kromzwaarden en Killing Fields, over rede en geloof. En over de manier waarop al die thema’s te kampen hebben met foute perceptie. Vanuit zowel sociologische, politieke, psychologische als theologische analyses laat hij zien hoe nauw de relaties zijn tussen de fatwa’s van de fundi’s en de fast food van Wall Street. 

"Fast Food Fatwa's zal een belangrijke rol kunnen vervullen in het maatschappelijk debat over de islam. Vanuit diverse invalshoeken, theologie, media, politiek, geweld, samenleving en internationale ontwikkelingen geeft Jonas op een indrukwekkende manier een waaier aan feiten, die de waaier aan fictie punt voor punt ontleedt, ontkracht en corrigeert." - Enis Odaci, Nieuwwij

 

Op 15 maart 2017 wordt Fast Food Fatwa's voorgesteld in Herberg Macharius in Gent, op 23 maart in Kultuurfaktorij Monty in Antwerpen.
Alle details kan u terugvinden op de uitnodiging onderaan. Graag een bevestiging van uw komst via [email protected]. Neem voor interviews en andere persaanvragen contact op via [email protected].


De kern van zijn betoog bevat de problematische relatie tussen moderniteit en religie, waarbij er in wezen geen plaats meer is voor religie, maar des te meer voor een extremisme dat de moderne basisgedachte legitimeert dat religie gewelddadig, ontvlambaar en inherent problematisch is. 

  • Solide argumenten
  • Krachtige voorbeelden
  • Vaak genegeerde feiten

Fatwa’s opgesteld door zelfverklaarde geleerden alsof het fastfood is, op basis van lukraak uitgeplukte Koranverzen die gepredikt worden alsof het dogma’s zijn. Net zo weinig voedingswaarde als fastfood en minstens evenveel verslavende elementen. Omgekeerd kennen wij vooral de fatwa: ‘Gij zult consumeren’. Beide vormen van fatwa’s zijn intrinsiek met elkaar verbonden, aldus Slaats, en zijn bulldozers van culturele eigenheid en spirituele diversiteit.

Jonas Slaats legt in Fast Food Fatwa's hardnekkige sociale en mentale denkbeelden bloot. Hij gaat in tegen de idee dat secularisatie een onvermijdelijke trend zou zijn ten gevolge van vooruitgang en moderne ontwikkeling, onthult onze culturele blindheid en meteen ook de grenzen van het moderne verlichtingsdenken. Een spiegel waarin het niet altijd prettig kijken is.

Jonas Slaats is filosoof, theoloog, antropoloog en ook kersvers woordvoerder van Kif Kif. Als schrijver en sociaal activist beweegt hij zich steeds op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek.

________________________________________________
Jonas Slaats, Fast Food Fatwa's
ISBN 9789059088542 | 311 blz. | € 24,99 | Paperback
Davidsfonds Uitgeverij
Verschijnt op 3 maart 2017
________________________________________________

Ellen Van Minnebruggen

WPG uitgevers België

Over Davidsfonds Uitgeverij

Standaard Uitgeverij is actief in Vlaanderen en biedt ontspanning en literatuur aan. Jonge lezers kunnen terecht bij de uitgeverijen Infodok, Oogappel, Standaard Uitgeverij en SU-books. Voor fictie en non-fictie zorgen de uitgeverijen Aspe NV, Davidsfonds Uitgeverij, Angèle en M-books voor mooie namen en verhalen.

Standaard Uitgeverij verzorgt eveneens de marketing en verkoop voor meerdere Nederlandse uitgeverijen: AUP, A.W. Bruna, De Bezige Bij, Cargo, Leopold, Lev, Ploegsma, Prometheus/Bert Bakker, Querido kinderboeken, Signatuur en Thomas Rap.

Contact

Rijnkaai 100/A11 2000 Antwerpen

03/285.72.29

[email protected]

www.standaarduitgeverij.be