'The Art of War' en 'Van de wereld' - Davidsfonds Uitgeverij brengt de catalogi bij twee spraakmakende tentoonstellingen

Wie deze herfstvakantie nog op zoek is naar verdieping, kan z'n hart ophalen tijdens twee spraakmakende tijdelijke tentoonstellingen. Davidsfonds Uitgeverij is trots de catalogi te publiceren bij 'The Art of War' in de Dossin Kazerne en 'Van de wereld', de allereerste tentoonstelling in het gloednieuwe dialoogmuseum PARCUM. 

THE ART OF WAR. DOOR DE OORLOG GETEKEND 

In de 5de eeuw v. Chr. schreef de Chinese generaal Sun Tzu The Art of War, het handboek voor oorlogsvoering en strategieën voor conflictbeheersing. Zijn eerste uitgangspunt is daarbij steeds het voorkomen van gewelddadig conflict. The Art of War. Door de oorlog getekend toont hoe ook kunst als aanklacht tegen oorlog wordt ingezet. Gerenommeerde kunstenaars als Otto Dix, Pablo Picasso, Francisco Goya, Georges Grosz en Frans Masereel verbeelden oorlog in al zijn vormen. Elke oorlog is anders, maar geweld vraagt steeds dezelfde offers. Met bijdragen van o.m. Herman Van Rompuy, Jan Pronk, professor Frank van Vree, Peter Verlinden, Marie Bamutese, Jean Paul Van Bendegem en professor Luc de Vos. Ze reflecteren elk vanuit hun eigen kennisdomein op de verschillende aspecten die de kunstwerken uitbeelden.

KAZERNE DOSSIN vertrekt vanuit het historische verhaal van de vervolging van Joden, Roma en Sinti en van de Holocaust in relatie tot de Belgische casus, om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme, uitsluiting en discriminatie. Daarnaast wil Kazerne Dossin ook een analyse maken van groepsgeweld in de samenleving, als mogelijke opstap naar genocides. Aldus opgevat, draagt dit museum fundamenteel bij tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan.

_____________________________

The Art of War. Door de oorlog getekend | Kazerne Dossin
ISBN 9789059088979 | 176 blz. | € 29.95
Davidsfonds Uitgeverij

_____________________________

VAN DE WERELD

In de Abdij van Park in Leuven opende zeer recent PARCUM, een uniek dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur in Vlaanderen. De openingstentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’ loopt nog tot en met 25 februari 2018 en belicht diverse vormen van isolement in het christendom, die tegelijk ook een bevrijding inhouden. 

Wat brengt een mens ertoe zich terug te trekken in een gesloten kloostergemeenschap en te leven volgens strikte orderegels? Het christendom kent een lange en rijke traditie van religieuzen die kiezen voor een leven in afzondering. Toch keren zij zich hierbij niet áf van de werel, integendeel, zij staan wel degelijk ín de wereld. In hun zoektocht naar God groeien ze van beslotenheid naar bevrijding, leggen ze tegelijk een weg af van deze wereld naar een andere. Daarin speelt het gebruik van beelden een belangrijke rol.

Van de wereld onthult nooit eerder getoonde kunstschatten uit Vlaamse kloosters en abdijen en brengt ze naast werk van o.a. Marlene Dumas en Ann Veronica Janssens. Zowel oude als hedendaagse kunst geeft uitdrukking aan menselijke bekommernissen en formuleert antwoorden op vragen die vandaag nog even actueel zijn als eeuwen geleden. Want wie verlangt er soms niet naar zich af te zonderen van de wereld, ver weg van alle prikkels, op zoek naar rust en stilte?

PARCUM brengt een gerichte dialoog tot stand tussen oude en hedendaagse kunst: het duidt niet alleen het universele karakter, maar onderstreept ook de maatschappelijke inbedding en huidige relevantie. Het museum organiseert tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur, dikwijls aan de hand van nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters. Het schenkt bijzondere aandacht aan de betekenis van dit erfgoed in onze hedendaagse samenleving. Als dialoogmuseum is zij een open ontmoetingsplaats voor mensen van verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.

_____________________________

Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding | PARCUM
ISBN 9789059088849 | 208 blz. | € 39.99
Davidsfonds Uitgeverij

_____________________________

Ellen Van Minnebruggen

WPG uitgevers België

Over Davidsfonds Uitgeverij

Standaard Uitgeverij is actief in Vlaanderen en biedt ontspanning en literatuur aan. Jonge lezers kunnen terecht bij de uitgeverijen Infodok, Oogappel, Standaard Uitgeverij en SU-books. Voor fictie en non-fictie zorgen de uitgeverijen Aspe NV, Davidsfonds Uitgeverij, Angèle en M-books voor mooie namen en verhalen.

Standaard Uitgeverij verzorgt eveneens de marketing en verkoop voor meerdere Nederlandse uitgeverijen: AUP, A.W. Bruna, De Bezige Bij, Cargo, Leopold, Lev, Ploegsma, Prometheus/Bert Bakker, Querido kinderboeken, Signatuur en Thomas Rap.

Contact

Rijnkaai 100/A11 2000 Antwerpen

03/285.72.29

[email protected]

www.standaarduitgeverij.be